Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Psychologia - artykuły

Kobiety, a polityka

Strona www: www.swps.pl/

W polskiej polityce nie widzimy zbyt wielu kobiet, lecz te, które znalazły w niej swoje miejsce, by zyskać wyższą ocenę u wyborców powinny być pewne siebie i atrakcyjne - wynika z badania przeprowadzonego w SWPS.

Małgorzata Januś, w ramach pracy magisterskiej w SWPS sprawdziła, co jest wyznacznikiem charyzmy u polskiego polityka. Badaniu poddała blisko 60 osób w wieku 21-34 lat. Osobom tym przedstawiono filmy z kampanii wyborczych 12 polityków samorządowych i ogólnopolskich. Następnie ankietowani mieli odpowiedzieć na pytania kwestionariuszowe.

Spośród 300 przymiotników badani wyodrębnili ostateczną listę 10 atrybutów, które powinni posiadać politycy wzbudzający podziw wyborców. Wśród nich znalazły się takie cechy, jak m.in. pewny siebie, inteligentny, zdecydowany, otwarty, energiczny, wiarygodny. Na tej podstawie badani określali predyspozycje wybranych polityków.

Wyznacznikami charyzmy w polityce uznano: spójność mimiki twarzy z komunikatem werbalnym, atrakcyjność fizyczną i styl autopromocyjny. Z kolei, inaczej niż w badaniach amerykańskich wyniki pokazują, że wysokość dźwięku głosu (na wymiarze wysoki-niski) nie ma wpływu na ocenę wiarygodności polityków.

Badania pokazały, że kobiety ujawniające większą skłonność do autopromocyjnego stylu autoprezentacji zostały ocenione wyżej pod względem pewności siebie, inteligencji i wiarygodności. Oprócz tego istnieją istotne różnice w ocenie pewności siebie i wiarygodności między kobietami i mężczyznami w polityce. Mężczyźni politycy są uznawani za bardziej pewnych siebie i wiarygodnych niż kobiety.

Atrakcyjność fizyczna również jest bardzo ważnym czynnikiem przy ocenie polityków. W przypadku kobiet, wszystkie kandydatki z wyższymi ocenami atrakcyjności uzyskały o wiele wyższe wyniki w ocenie pewności siebie. – W polityce atrakcyjność jest wyznacznikiem oceny pewności siebie, inteligencji i wiarygodności kandydatów. Można zatem powiedzieć, że im bardziej atrakcyjny polityk tym wyższa jest ocena jego pewności siebie, inteligencji i wiarygodności – powiedziała Małgorzata Januś.

Jak podkreśliła autorka pracy, wyniki badania mogą mieć zastosowanie w marketingu politycznym oraz public relations.

data ostatniej modyfikacji: 2013-10-15 20:31:13
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
Przeglad_uczelni_220.jpg
UG-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności