Job-coaching

W dzisiejszym świecie biznesu, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego coraz bardziej popularne stają się usługi job-coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy i obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia doradcy, już od poziomu gimnazjum aż do późnego wieku aktywności zawodowej. Po co jest, kto nim może zostać i na czym polega jego zadanie? – pisze dr Paweł Wolski, psycholog SWPS.

Job-coach jest osobą prowadzącą, wspierającą i inspirującą do osiągania coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych. Odkrywa zasoby swoich klientów, wzmacnia ich samodzielność i wierzy w osiągnięcie zakładanych przez nich celów. 

Job-coaching to metoda wsparcia osób znajdujących w się w trudnej sytuacji zawodowej. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie wobec osób będących w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Ma ona swoje źródła w Holandii i jest szeroko wykorzystywana na rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Dania), a także w Stanach Zjednoczonych. Jest połączeniem wiedzy doradcy zawodowego z umiejętnościami i postawą coacha. Klasyczny coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia w ostatnich latach. Aby jednak w sposób kompleksowy i profesjonalny wspierać klientów w ich rozwoju zawodowym niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii, czyli właśnie job-coaching.   

W całym procesie biorą udział job-coach oraz klient. Rolą job-coacha nie jest doradztwo lub podsuwanie gotowych rozwiązań problemów, jakich doświadcza klient, a raczej inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie go przez proces zmian, który ma doprowadzić go do właściwego miejsca na rynku pracy. Poszczególne zadania klient wykonuje sam pod opieką tej osoby, np. wybór zawodu i ścieżki edukacji, tworzenie listów motywacyjnych, CV, ofert, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy handlowej. Cały proces opiera się na wzmacnianiu mocnych stron danej osoby oraz na pomocy w wytyczaniu realnych etapów do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Klientami mogą być wszyscy: managerowie, pracownicy, osoby bezrobotne, osoby nastawione na rozwój zawodowy, czy osoby w trudnej sytuacji zawodowej. Job-coachami również mogą być wszyscy – wszyscy, którzy są zainteresowani nowoczesnymi metodami wsparcia innych w ich rozwoju zawodowym. Do wykonywania tego zawodu, w znaczeniu funkcji czy fachu w organizacji, zachęcani są np. managerowie, psychologowie, doradcy zawodowi, nauczyciele, którzy poprzez metody job-coachingowe mają wspomóc osiąganie indywidualnych celów zawodowych swoich pracowników, klientów czy podopiecznych. Może więc nim zostać osoba nie tylko z wykształceniem humanistycznym czy społecznym, ale również z dyplomem technicznym, ekonomicznym, informatycznym itd. 

Job-coaching jest również obecny jako tzw. wolny zawód czy freelance. Tego typu osoba współpracuje z pracownikami firm – bez powiązań z polityką wewnętrzną firmy lub na rzecz klientów indywidualnych. 

Oczywiście w takim zawodzie, jak i w innych polegających na indywidualnym kontakcie z klientem, wsparciu, relacji i interakcji, najważniejsze okazują się predyspozycje osobowościowe. Nastawienie na słuchanie, cierpliwość, poleganie na zasobach, powstrzymywanie się o dawania gotowych rad, umiejętne wzmacnianie postępów, akceptacja celów i rozwiązań klienta to najważniejsze cechy i umiejętności. Jednak nie mniej istotne jest ukończenie odpowiedniego kursu czy studiów podyplomowych profesjonalnie przygotowujących merytorycznie i praktycznie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Jak zostać job-coachem? Od kilku lat prowadzę w SWPS w Warszawie studia podyplomowe, których celem jest praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Znaczna większość zajęć ma formę warsztatów. Odbycie studiów pozwala na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego lub edukacyjnego oraz coacha z możliwością akredytacji prestiżowej Izby Coachingowej. Podczas studiów słuchacze dowiadują się, jak odkrywać potencjał, rozwijać indywidualne zasoby oraz uprawiać trudną sztukę wspierania osób, które chcą marzenia zmieniać w cele.

ostatnia zmiana: 2014-04-04
Komentarze
Ostatnie:
19.11.2020 12:59
Dodał(a): ~Adam Piotr Skorka
Bardzo przydatny artykul jesli chpdzi o forme wsparcia osob,ktore pragna rozwijac sie zawodowo o osiagnac swoj zyciowy cel. Autor tego artykulu jasno przedstawil nam to kim jest job-coach a k klient..\r\n\r\n
 
Polityka Prywatności