Podejmowanie decyzji a znajomość języka obcego?

Badania nad właściwościami ludzkiego mózgu, jego możliwościami i zależnościami pomiędzy poszczególnymi umiejętnościami, kompetencjami są zaskakujące. Prof. Boaz Keysar z University of Chicago uważa, że kluczową umiejętnością pozwalającą na ponadprzeciętny rozwój pozostałych kompetencji w obszarze rozwoju osobistego jest znajomość języka. To ona determinuje pochodne umiejętności logicznego myślenia, podejmowania decyzji, wyzwań, radzenia sobie ze stresem i przyswajaniem nowej wiedzy.

Jako dziecko sumptem do nabycia umiejętności językowych jest słuchanie i naśladowanie, dzięki nabyciu elementarnych umiejętności komunikacji językowej dziecko może rozwijać się na szerszym polu, zdobywając kolejno umiejętności arytmetyczne, dedukcji itd. pod tym względem nauka języka jest niezbędna dla wykorzystania potencjału jaki kryje nasz mózg.

Szczegóły w publikacji w języku angielskim pt. "The Foreign-Language Effect Thinking in a Foreign Tongue Reduces Decision Biases".

Władanie kilkoma językami pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy "specyficznej" dla danej kultury języka. Dzięki znajomości języka na przykład angielskiego łatwiej nam będzie zrozumieć literaturę anglojęzyczną nie tylko w oryginale ale również przełożoną na polski - podaje Marcin Stryjecki ze Sprachcaffe. Odnosi się to również do badań socjologicznych, psychologicznych, kulturowych, mediów itd. które swój przekaz odnoszą do uwarunkowań kultury języka angielskiego. W tym sensie konieczny jest automatyzm językowy, myślenie w języku obcym.

Badania między innymi Univercity of Chicago ukazują mechanizmy
podejmowania decyzji poprzez myślenie w języku obcym. Większość badanych w eksperymencie wykazało skłonność do ryzyka, która nie jest typowa w przypadku decydowania "w języku ojczystym". Podobne obserwacje dotyczą kreatywności w kwestii rozwiązywania problemów i decydowania o poszczególnych zadaniach. Tym samym empirycznie dowiedziono iż osoby znające więcej niż jeden język lepiej radzą sobie w pracy, życiu, są pewniejsze siebie i szczęśliwsze osiągając pełnie satysfakcji z samorealizacji, z siebie.

Władanie wieloma różnymi językami to również przepustka do świata który jest globalną wioską, to możliwość poznawania ludzi z każdego zakątka globu, nawiązywania współpracy zawodowej, relacji towarzyskich, poznawania dalekich krajów, rozmaitych kultur. Osoby znające wiele języków nie obawiają się nowości, są elastyczne i ciekawe świata, a to duża zaleta tak na rynku pracy jak i na tle społeczeństwa. Różnice w radzeniu sobie z przeciwnościami losu widoczne są już u kilkulatków dwujęzycznych, które wyróżniają się na tle swej grupy wiekowej dzieci jednojęzycznych, a zwłaszcza dzieci z deficytami w obszarze rozwoju mowy.

Każdy chce być lepszym a dążenie do ideału leży w naturze każdego człowieka, rozpoczynając od doskonalenia języka, języków obcych sukcesy mamy gwarantowane. Jako, ze na naukę nigdy nie jest za późno warto się uczyć i czerpać korzyści z nauki języków, które są widoczne nie tylko w sferze komunikacji i w środowisku międzynarodowym ale w osobowości. Jak dowodzą badania rynku wynagrodzeń (2007-Internetowe Badania Wynagrodzeń) osoby znające język obcy mają szansę zarobić w Polsce o niemal jedną treścią więcej, zaś ci którzy władają kilkoma językami obcymi nawet kilkukrotnie więcej.

Wg. Sprachcaffe "dwujęzyczność to gimnastyka dla mózgu", dzięki niej mózg działa wielozadaniowo, potrafi wykonywać różne zadania w tym samym czasie, pamięta o wiele więcej niżeli umysł osoby nie znającej żadnego z języków. Kompetencje językowe stymulują mózg do poznawania, gromadzenia i przetwarzania wiedzy, co za tym idzie osoby znające języki uchodzą za bardziej kreatywne, szybko i łatwo adaptujące się do zmiennych, całkowicie nowych warunków. W grupie uczniów i studentów wielojęzyczni osiągają lepsze wyniki w nauce, a później sukcesy zawodowe. W czasach kiedy kluczowa dla rozwoju i funkcjonowania do należytym poziomie, standardzie życia jest samodzielność i samodecydowanie, podejmowanie właściwych wyborów, nauka języka jest niezmiernie przydatna w kształtowaniu harmonijnej osobowości człowieka XXI wieku.

Artykuł na podstawie 30 letniego doświadczenia w nauczaniu języków obcych w Sprachcaffe i badań naukowych przeprowadzonych na University of Chicago.

Polecamy również tekst "Jak nauczyć się języka bez wyrzeczeń?" dla osób uczących się języka obcego.ostatnia zmiana: 2014-09-29
Komentarze
 
Polityka Prywatności